Використання добрив сільгосппідприємствами України

Українська державна статистика свідчить про зростання показника використання добрив сільгосппідприємствами: внесення міндобрив в 2017 році відносно 2016 року зросло на 17%, а внесення органічних – на 1%. Мінеральні добрива значно переважають в структурі використаних добрив над органічними.

В групі мінеральних найбільше вноситься азотовмісних. Зростання відносно показників 2016 року склало 14%.

Слід відзначити також зростання частки удобрених земель з 87 до 89,4%.

В розрізі культур найбільше добрив із розрахунку на одиницю площі вноситься при вирощуванні картоплі, цукрових буряків, овочів та баштанних культур.

В цілому рівень використання добрив в нашій країні відстає від показників розвинутих країн и не відновлює баланс поживних речовин ґрунтів.

Для підняття врожайності аграрії будуть і далі нарощувати використання добрив, якщо для цього не виникнуть суттєві перешкоди.

Що стосується міжнародної торгівлі добривами, то за три квартали 2018 року український експорт добрив склав 66,3 млн дол., а імпорт –784,3 млн дол., що може свідчити про нестачу добрив на внутрішньому ринку і великий потенціал цього сегменту.